Змінні та арифметичні операції

Змінні

У деяких задачах обчислення зручно проводити використовуючи допоміжні змінні. Наприклад, в шкільних формулах по фізики було зручно вираховувати не гігантський вираз цілком, а запам’ятовуючи результати обчислення у допоміжні змінні. Для прикладу вирішимо завдання обчислення пройденої відстані за відомим часом і швидкістю:

speed = 108
time = 12
dist = speed * time
print(dist)

У цій програмі ми створюємо три змінні: speed для швидкості, time для часу і dist для обчисленої відстані. При використанні змінних в арифметичному виразі просто використовується значення, яке лежить в змінної.

Для надання значення змінної використовується знак =. Ім’я змінної має бути записано зліва від знака присвоювання, а арифметичний вираз (в якому можуть бути використані числа та інші вже задані змінні) - справа. Ім’я змінної має починатися з маленької латинської літери, має бути осмисленим (анлійскій слова або загальновживані скорочення) і не повинно перевищувати по довжині 10-15 символів. Якщо логічне ім’я змінної складається з декількох слів, то потрібно записувати його за допомогою camelTyping (кожне нове слово крім першого повинно бути записано з великої літери).

Детальніше про те, як здійснюється присвоювання буде описано нижче.

Арифметичні вирази

Ми вже використовували арифметичні вирази в наших програмах, зокрема операції + і *. Також існує ряд інших арифметичних операцій, які наведені в таблиці:

Знак Oперація Операнд 1 Операнд 2 Результат
+ Додавання 11 6 17
- Віднімання 11 6 5
* Множення 11 6 66
// Цілочисельне ділення 11 6 1
% Остача від ділення 11 6 5
** Піднесення до степеня 2 3 8

Всі операції інфіксні (записуються між операндами), тобто, наприклад, для зведення 2 в ступінь 3 потрібно писати 2 ** 3.

Особливо зупинимося на операціях обчислення цілої частини і остачі від ділення від числа.

Нехай задані два числа A і B, причому B > 0. Позначимо за C цілу частину від ділення A на B, C = A // B, а за D - остача від ділення A на B, D = A % B.

Тоді повинні виконуватися наступні твердження:

Ці твердження необхідні для розуміння процесу взяття остачі від ділення негативного числа на позитивне. Неважко переконатися, що якщо -5 розділити на 2, то ціла частина повинна бути дорівнює -3, а остача дорівнює 1. У деяких інших мовах програмування остачі в такій ситуації можуть бути негативними, що неправильно з математичних визначень.

У разі, якщо B < 0 виконуються наступні твердження:

Наприклад, при розподілі 11 на -5 ми отримаємо цілу частину рівну -3, а остача буде дорівнює -4.

Якщо ж розділити -11 на -5, то ціла частина буде дорівнює 2, а остача буде дорівнює -1.

Зверніть увагу, що цілі числа в Пайтоні не мають обмежень на довжину (крім обсягу пам’яті)

×

Підписатися

Останні задачі надсилаються прямо в папку "Вхідні".