Читання даних

Можна помножити рядок на ціле невід’ємне число, в результаті вийде вихідний рядок повторений задане число раз:

word = 'Bye'
phrase = word * 3 + '!'
print(phrase)

Програми, які вміють тільки писати, але не вміють читати, рідко представляють інтерес для користувачів. Дізнаватися щось із зовнішнього світу наші програми будуть за допомогою функції input (). Ця функція зчитує рядок з консолі, щоб закінчити введення рядка потрібно натиснути Enter. Під рядком в даному випадку розуміється англійське слово line, що означає “рядок, що закінчується перекладом рядка”. Наприклад, якщо в таку програму:

name = input()
print('I love', name)

ввести слово Python, то вона надрукує I love Python.

У багатьох задачах нам потрібно працювати з введеними числами, а читати ми вміємо тільки рядки. Щоб перетворити рядок, що складається з цифр (і, можливо, знака “-“ перед ними) в ціле число можна скористатися функцією int (скорочення від англійського integer, “ціле число”). Наприклад, рішення задачі про складання двох чисел буде виглядати так:

a = int(input())
b = int(input())
print(a + b)

Функція int може бути застосована не тільки до результату, що повертається функцією input, а й до довільного рядку.

У рядках можуть бути не тільки букви, цифри та інші знаки пунктуації, а й, наприклад, символи табуляції і переведення рядка. Щоб використовувати ці символи в константі рядку в коді програми необхідно записувати їх як \ t і \ n відповідно. Використання бекслеша перед символом називається екранування. Також існують і інші символи, які вимагають бекслеша перед собою. Наприклад, це лапки \ ‘і ' ‘(використання бекслеша просто необхідно, якщо в рядку використовуються обидва типи лапок), а також, власне, символ бекслеша, який треба записувати як \.

У разі зчитування за допомогою input символи в консолі екранувати не потрібно.

×

Підписатися

Останні задачі надсилаються прямо в папку "Вхідні".