FAQ

Що таке Python?#

Python («Па́йтон») — інтерпретована об’єктно-орієнтована мова програмування високого рівня з строгою динамічною типізацією. Розроблена в 1990 році Гвідо ван Россумом. Структури даних високого рівня разом із динамічною семантикою та динамічним зв’язуванням роблять її привабливою для швидкої розробки програм, а також як засіб поєднання існуючих компонентів.

Як почати користуватися?#

Завантажити з офіційного сайту www.python.org інтерпретатор Python та написати першу програму

В якому середовищі писати програми?#

Для початківців підходить PyCharm Community, завантажити потрібно з офіційного сайту JetBrains

Про проект Pythontask?#

На сайті предстaвлені авторські розв’яки задач на мові програмування Python.

Яка мета проекту Pythontask?#

Створити банк розв’язків задач на мові Python. Надати допомогу користувачам при розв’язування задач.

Хто є автором проекту?#

Вчитель інформатики та математики О.В. Бережний - Th.Beregok.

Я бажаю долучится до проекту#

Долучится на можна на GitHub.